PC Support Assen, gevestigd aan Briljantstoep 54 9403SH Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
PC Support Assen
Briljantstoep 54
9403SH Assen
+31592857889
https://www.pcsupportassenwebshop.nl

M.J Heres is de Functionaris Gegevensbescherming van PC Support Assen. Hij is te bereiken via info@pcsupportassen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PC Support Assen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van CCV shop.nl, met wie PC Support Assen een bewerkersovereenkomst heeft gesloten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Door u gebruikte internet browser en apparaattype.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pcsupportassen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PC Support Assen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling (Wanneer u afrekent in onze webshop wordt de online betaling verder verzorgd door CCV shop). Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke grondslagen ‘Overeenkomst’ en ‘Wettelijke verplichting’.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren opbasis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de wettelijke grondslag ‘Gerechtvaardigd belang’.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van de wettelijke grondslag ‘Overeenkomst’.
- PC Support Assen verwerkt uw persoonsgegevens ook administratief als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PC Support Assen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve en commerciële doelen van PC Support Assen uit "Gerechtvaardigd belang". 
– Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve doelen van PC Support Assen uit "Gerechtvaardigd belang", indien wij uw achternaam, telefoonnummer en e-mailadres in combinatie met eventueel andere persoonsgegevens hebben verkregen via het contactformulier van deze website.
– Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal twee jaar voor administratieve doelen van PC Support Assen op basis van de wettelijke grondslag 'Overeenkomst', indien wij uw naam, adres en IBAN bankrekeningnummer in combinatie met eventueel aanvullende persoonsgegevens hebben verkregen via een order.
- Wanneer u iets koopt in onze webshop zijn wij verplicht de bijbehorende nota met de door u verstrekte personalia en het woonadres zeven jaar te bewaren vanwege de Wettelijke verplichting inzake belastingwetgeving.- Voor- en achternaam > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden
- Adresgegevens > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden
- E-mailadres > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch > 2 jaar > administratieve en commerciële doeleinden


Delen van persoonsgegevens met derden

PC Support Assen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PC Support Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo worden uw naam en gegevens in het geval van een bestelling in onze webshop eventueel met Myparcel.nl (vervoer), stichting WebwinkelKeur (beoordelingen) en met Complies b.v (IT-leverancier) gedeeld.


WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door u opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PC Support Assen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PC Support Assen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pcsupportassen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PC Support Assen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PC Support Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pcsupportassen.nl

Onze webshop gebruikt cookies voor de beste gebruikerservaring
De waardering van pcsupportassenwebshop.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.5/10 gebaseerd op 223 reviews. © PC Support Assen 2009 - 2021